D.LION MEDIA & SOLUTIONS
Dandelion - Bồ Công Anh – loài hoa có cơ chế trưởng thành mạnh mẽ với điều kiện sống dễ dàng và sự sinh sôi tự do theo làn gió...
Dandelion – D.lion Media & Solutions, được thành lập từ những đặc tính của loài Bồ Công Anh, với 360 nhuỵ hoa tượng trưng cho 360 độ thông tin và dịch vụ tư vấn giải pháp toàn diện về Truyền thông – Marketing – Phát triển thị trường... cho khách hàng cá nhân, tổ chức, thương hiệu ở mọi lĩnh vực... 6 cánh hoa bay đại diện cho 6 sứ mệnh cốt lõi mà D.lion sẽ giúp cho các giá trị và kết quả kinh doanh của đối tác được phát triển mạnh mẽ như Bồ Công Anh!
D.LION MEDIA & SOLUTIONS
Dandelion - Bồ Công Anh – loài hoa có cơ chế trưởng thành mạnh mẽ với điều kiện sống dễ dàng và sự sinh sôi tự do theo làn gió...
Dandelion – D.lion Media & Solutions, được thành lập từ những đặc tính của loài Bồ Công Anh, với 360 nhuỵ hoa tượng trưng cho 360 độ thông tin và dịch vụ tư vấn giải pháp toàn diện về Truyền thông – Marketing – Phát triển thị trường... cho khách hàng cá nhân, tổ chức, thương hiệu ở mọi lĩnh vực... 6 cánh hoa bay đại diện cho 6 sứ mệnh cốt lõi mà D.lion sẽ giúp cho các giá trị và kết quả kinh doanh của đối tác được phát triển mạnh mẽ như Bồ
Công Anh!
VỀ CHÚNG TÔI
CÂU CHUYỆN CỦA D.LION
Dandelion - Bồ Công Anh – loài hoa có cơ chế trưởng thành mạnh mẽ với điều kiện sống dễ dàng và sự sinh sôi tự do theo làn gió...
Dandelion – D.lion Media & Solutions, được thành lập từ những đặc tính của loài Bồ Công Anh, với 360 nhuỵ hoa tượng trưng cho 360 độ thông tin và dịch vụ tư vấn giải pháp toàn diện về Truyền thông – Marketing – Phát triển thị trường... cho khách hàng cá nhân, tổ chức, thương hiệu ở mọi lĩnh vực... 6 cánh hoa bay đại diện cho 6 sứ mệnh cốt lõi mà D.lion sẽ giúp cho các giá trị và kết quả kinh doanh của đối tác được phát triển mạnh mẽ như Bồ Công Anh!
VỀ CHÚNG TÔI
CÂU CHUYỆN CỦA D.LION
Dandelion - Bồ Công Anh – loài hoa có cơ chế trưởng thành mạnh mẽ với điều kiện sống dễ dàng và sự sinh sôi tự do theo làn gió...
Dandelion – D.lion Media & Solutions, được thành lập từ những đặc tính của loài Bồ Công Anh, với 360 nhuỵ hoa tượng trưng cho 360 độ thông tin và dịch vụ tư vấn giải pháp toàn diện về Truyền thông – Marketing – Phát triển thị trường... cho khách hàng cá nhân, tổ chức, thương hiệu ở mọi lĩnh vực... 6 cánh hoa bay đại diện cho 6 sứ mệnh cốt lõi mà D.lion sẽ giúp cho các giá trị và kết quả kinh doanh của đối tác được phát triển mạnh mẽ như Bồ Công Anh!
TẦM NHÌN
D.Lion hướng tới vị trí tiên phong và chuẩn mực trong vai trò là đối tác cố vấn chiến lược và giải pháp 360 độ về Marketing – Truyền thông – Phát triển thị trường... cho các cá nhân, KOL, thương hiệu và doanh nghiệp... đặc biệt trong ngành tài chính.
D.Lion sở hữu và phát triển hệ sinh thái kênh truyền thông cung cấp các thông tin trung lập phản ánh chân thực bức tranh thị trường cho các bên đối tác.
Đồng thời, D.Lion là sân chơi tài chính chuyên nghiệp tổ chức các hoạt động hợp tác - kết nối quốc tế trong và ngoài nước, các cơ hội phát triển kinh doanh và thị trường, đặc biệt, tiên phong trong việc hình thành hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn ngành được thừa nhận bởi các tổ chức chuyên nghiệp, cộng đồng chuyên gia và thị trường...
SỨ MỆNH
 • Tận tâm cung cấp dịch vụ.
 • nghiệp thực hiện nghiệp vụ.
 • Nhạy bén truyền tải thông tin.
 • Chuẩn mực xây dựng thang đo đánh giá.
 • Chất lượng trong sản xuất chương trình.
 • Tận lực trong việc lan tỏa giá trị, phát triển sức mạnh
  cộng đồng.
TẦM NHÌN
D.Lion hướng tới vị trí tiên phong và chuẩn mực trong vai trò là đối tác cố vấn chiến lược và giải pháp 360 độ về Marketing – Truyền thông – Phát triển thị trường... cho các cá nhân, KOL, thương hiệu và doanh nghiệp... đặc biệt trong ngành tài chính.
D.Lion sở hữu và phát triển hệ sinh thái kênh truyền thông cung cấp các thông tin trung lập phản ánh chân thực bức tranh thị trường cho các bên đối tác.
Đồng thời, D.Lion là sân chơi tài chính chuyên nghiệp tổ chức các hoạt động hợp tác - kết nối quốc tế trong và ngoài nước, các cơ hội phát triển kinh doanh và thị trường, đặc biệt, tiên phong trong việc hình thành hệ thống tiêu chuẩn chuyên môn ngành được thừa nhận bởi các tổ chức chuyên nghiệp, cộng đồng chuyên gia và thị trường...
SỨ MỆNH
 • Tận tâm cung cấp dịch vụ.
 • nghiệp thực hiện nghiệp vụ.
 • Nhạy bén truyền tải thông tin.
 • Chuẩn mực xây dựng thang đo đánh giá.
 • Chất lượng trong sản xuất chương trình.
 • Tận lực trong việc lan tỏa giá trị, phát triển sức mạnh
  cộng đồng.
ĐỘI NGŨ D.LION
ĐỘI NGŨ D.LION
BOD
Trịnh Ngọc Đức
Chairman, Founder
Sự lãng phí lớn nhất là lãng phí nhân tài, Sự cạnh tranh cơ bản nhất là cạnh tranh nhân tài, năng lực chủ yếu của người lãnh đạo là phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và sử dụng nhân tài. Nhân tài quyết định tất cả.”
Trịnh Ngọc Đức
Chairman, Founder
“Sự lãng phí lớn nhất là lãng phí nhân tài, Sự cạnh tranh cơ bản nhất là cạnh tranh nhân tài, năng lực chủ yếu của người lãnh đạo là phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và sử dụng nhân tài. Nhân tài quyết định tất cả.”ự lãng phí lớn nhất là lãng phí nhân tài, Sự cạnh tranh cơ bản nhất là cạnh tranh nhân tài, năng lực chủ yếu của người lãnh đạo là phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và sử dụng nhân tài. Nhân tài quyết định tất cả.”
Anh Trịnh Ngọc Đức (Grey) là nhà sáng lập của D.lion Media & Solutions. Anh hiện giữ vai trò Chief Growth Officer - chịu trách nhiệm phát triển chiến lược, đẩy mạnh network B2B, B2C... đảm bảo các chiến lược hoạch định bám sát theo tầm nhìn, sứ mệnh ban đầu.
Với gần 7 năm làm việc qua các vị trí “C level” như CCO, CMO tại các tập đoàn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ... và CEO tại công ty riêng của mình, anh đã giúp cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô không chỉ tại Việt Nam mà còn phát triển trên thương trường quốc tế. Với năng lực chuyên môn trong ngành tài chính, tư duy nhạy bén, cùng với sức mạnh network mà anh phát triển... Trịnh Ngọc Đức luôn là người tìm ra các phương thức thay đổi tình thế trong mọi dự án, góp phần củng cố lợi thế thành công cho các tổ chức, doanh nghiệp, thương hiệu mà anh hợp tác, đặc biệt với các đối tác tài chính của D.lion.
Luzz Nguyễn
Co-Founder, Strategic Advisor and Chief Human Resource Officer
Sự hiểu biết và khai thác tiềm lực về nhân sự là một trong các yếu tố mang tính sống còn của một doanh nghiệp. Tại D.lion, tôi cam kết giữ nguyên giá trị đó đến với các đối tác chiến lược của chúng tôi!”
Luzz Nguyễn
Co-Founder, Strategic Advisor and Chief Human Resource Officer
“Sự hiểu biết và khai thác tiềm lực về nhân sự là một trong các yếu tố mang tính sống còn của một doanh nghiệp. Tại D.lion, tôi cam kết giữ nguyên giá trị đó đến với các đối tác chiến lược của chúng tôi!”
Anh Luzz Nguyễn là một trong những đồng sáng lập của D.lion Media & Solutions, anh hiện là người xây dựng đội ngũ vận hành cốt lõi và phát triển hệ thống nhân lực tiềm năng cho công ty.
Anh đã tham gia và hoàn thành chương trình SHRM - Chương trình Quản Trị Nhân Sự Quốc tế của Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ, là tác giả của nhiều giáo trình đào tạo được chứng nhận từ Cục sở hữu trí tuệ, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục cộng đồng và từng đảm nhiệm vị trí tư vấn chiến lược và phát triển nhân sự cấp cao cho các công ty, tổ chức, cá nhân... anh đồng thời đã định hướng tầm nhìn thực tế và tái thiết chiến lược quản trị rủi ro cho các dự án một cách hiệu quả và tối ưu nhất.
Bên cạnh vai trò tại D.lion, anh Luzz Nguyễn hiện đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức: co-founder của Williams Investment - quỹ đầu tư phát triển tiềm năng nhân tài với sứ mệnh “Together Share” và “Hope to Change”, Chủ nhiệm dự án phát triển và đào tạo kỹ năng mềm Thần Nông Thị, đồng thời anh là Giám đốc Nhân sự tại Dofyco – đối tác chiến lược của D.lion.
STAFF
STAFF
#
Hoàng Long
Project Leader
#
Thanh Danh
Community Manager
#
Quỳnh Anh
Community Manager
#
An Long
Community Manager
#
Hoàng Quân
Bar Manager
#
Hoàng Huy
Designer
#
Trọng Nhân
Designer
#
Khánh Quỳnh
Designer
#
Quốc Thịnh
Designer
#
Bảo Huynh
Video Editor
#
Hà Thanh
Content Writer
#
Kim Đan
Project Leader
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN -
BUSINESS VISION
HỆ SINH THÁI DANDELION
SỨC KHỎE
1. Chuỗi gym- spa trị liệu dành cho dân
tài chính
2. Dịch vụ nghỉ dưỡng
3. Sức khoẻ doanh nghiệp
PHÁT TRIỂN
BẢN THÂN
1. Kỹ năng mềm Thần nông thị
2. Kỹ năng nghiệp vụ Mooneye
3. Kỹ năng chuyên môn Nextgen Academy
MỐI QUAN HỆ
1. Câu lạc bộ lifestyle tài chính
2. Bar
3. Quản lý KOLS
TÀI CHÍNH
1. Sàn
2. Quỹ đầu tư Hobbit
SỰ NGHIỆP
1. Bàn luận- Trao đổi
2. Cuộc thi/ Giải thưởng
GIẢI TRÍ
1. Hệ thống social: Facebook- Youtube
2. Hoạt động cộng đồng
CHIA SẺ
1. Hệ thống trang tin diễn đàn
2. Chuỗi event
TÂM LINH
1. Diễn đàn tâm linh
2. Tài chính
3. Bán lẻ
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN - BUSINESS VISION
DỊCH VỤ CỦA D.LION
DỊCH VỤ CỦA D.LION
MARKETING
 • - Nghiên cứu
  thị trường
 • - Kế hoạch Marketing tổng hợp
 • - Digital Marketing
 • - Sản xuất nội dung
 • - Thiết kế
  hình ảnh - Video
SỰ KIỆN
 • - Chuỗi workshop đào tạo nghiệp vụ
 • - Cuộc thi quy mô các vòng đấu/
  thử thách
 • - Chuỗi hội thảo - triển lãm
  chuyên ngành
 • - Giải thưởng chuyên ngành
B2B - KOL
 • - KOL: lên chương trình hoạt động phát triển hình ảnh chuyên nghiệp cá nhân, xây dựng và quản lý gói dịch vụ theo tốt chất của KOL: đào tạo, tư vấn, phát ngôn,...
 • - B2B: Hợp tác kết nối phát triển các thương hiệu
QUẢNG CÁO
 • - Kế hoạch quảng cáo toàn diện online - offline
 • - Nghiên cứu - đo lường kết quả quảng cáo
PR
 • - Xây dựng - thu hút - phát triển và quản lý cộng đồng cho các thương hiệu
  và KOL
TRUYỀN THÔNG
 • - Mua vị trí - quản lý nội dung, hình ảnh và lịch đăng bài, kênh truyển thông: TV, báo giấy,
  báo mạng,...
 • - Phát triển nội dung kênh truyền thông D.lion
 • - Xử lý khủng hoảng truyền thông
MARKETING
 • - Nghiên cứu thị trường
 • - Kế hoạch Marketing tổng hợp
 • - Digital Marketing
 • - Sản xuất nội dung
 • - Thiết kế hình ảnh- Video
SỰ KIỆN
 • - Chuỗi workshop đào tạo
  nghiệp vụ
 • - Cuộc thi quy mô các vòng đấu/
  thử thách
 • - Chuỗi hội thảo- triển lãm
  chuyên ngành
 • - Sản xuất nội dung
 • - Giải thưởng chuyên ngành
B2B- KOL
 • - KOL: lên chương trình hoạt động phát triển hình ảnh chuyên nghiệp cá nhân, xây dựng và quản lý gói dịch vụ theo tố chất của KOL: đào tạo, tư vấn,
  phát ngôn...
 • - B2B: Hợp tác kết nối phát triển các thương hiệu
QUẢNG CÁO
 • - Kế hoạch quảng cáo toàn diện online- offline
 • - Nghiên cứu- đo lường kết quả
  quảng cáo
PR
 • - Xây dựng- thu hút- phát triển và quản lý cộng đồng cho các thương hiệu và KOL
TRUYỀN THÔNG
 • - Mua vị trí- quản lý nội dung, hình ảnh và lịch đăng bài, quảng cáo các kênh truyền thông: TV, báo giấy,
  báo mạng...
 • - Phát triển nội dung kênh truyền thông D.lion
 • - Xử lý khủng hoảng
  truyền thông
KOL
Lên chương trình hoạt động, phát triển hình ảnh chuyên nghiệp cá nhân, xây dựng và quản lý gói dịch vụ theo tố chất của KOL: đào tạo, tư vấn, phát ngôn...
B2B
Hợp tác kết nối phát triển các
thương hiệu.
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ &
PHÁT TRIỂN KOL
KOL- Key option Leader tài chính: những chuyên viên/ chuyên gia giàu kiến thức hoặc kinh nghiệm thực chiến... có tác động đến sự phát triển của thị trường. Luôn đưa ra những nhận định chuẩn xác và thành tích trong ngành đáng kể, đủ sức gây được sự đồng tình lớn khi đưa ra quan điểm/ hành động... ảnh hưởng tích cực tới thương hiệu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân...
TƯ VẤN HÌNH ẢNH
- Nghiên cứu hình ảnh cá nhân, tư vấn và định hình phong cách mang giá trị riêng
- Sản xuất hình ảnh- video clips 1 lần hoặc định kỳ... phục vụ cho quảng bá hình ảnh, thương hiệu cá nhân
QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG
- Xây dựng lộ trình phát triển nội dung cho Page của thương hiệu & KOL
- Thiết kế hình ảnh – video clips cho các
bài post
- Quản lý nội dung của fan trên page
XÂY DỰNG KHOÁ
ĐÀO TẠO
- Thiết kế nội dung hình ảnh quảng bá khoá đào tạo cho thương hiệu & KOL
- Triển khai tuyển sinh
- Quản lý lịch đào tạo
- Quản lý học viên
- Sản xuất - phát hành tài liệu đào tạo
TỔ CHỨC HỘI THẢO
CHUYÊN ĐỀ
- Thiết kế nội dung hình ảnh quảng bá hội thảo do thương hiệu & KOL thực hiện
- Quản lý data người tham dự
- Sản xuất - phát hành tài liệu và sự kiện
hội thảo
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG IMC CHO ĐỐI TÁC
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG IMC CHO ĐỐI TÁC
LỘ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA D.LION VỚI CÁC ĐỐI TÁC
Step  01
PHỎNG VẤN
Hỗ trợ tư vấn - triển khai và quản lý các giải pháp về phát triển kinh doanh - phát triển thương hiệu - phát triển thị trường cho các dự án, các nhãn hàng.
Step  02
LẬP KẾ HOẠCH
Nghiên cứu thị trường và thông tin đã phỏng vấn, từ đó lập kế hoạch đề xuất sơ bộ các hoạt động và ngân sách trong thời gian
3 -6 tháng
Step  03
TRAO ĐỔI
Trình bày kế hoạch và trao đổi các vấn đề cần tinh chỉnh để đạt được sự thống nhất giữa thương hiệu và D.lion
Step  04
HOÀN THIỆN
Hoàn thiện bản kế hoạch gồm chi tiết thời gian, nội dung, KPI, ngân sách và lịch làm việc, vai trò cụ thể
Step  05
XÁC NHẬN
D.lion và thương hiệu đồng thời xác nhận và ký kết dịch vụ quản lý dựa toàn bộ kế hoạch chi tiết đã hoàn thiện
Step  06
TRIỂN KHAI
BÁO CÁO
D.lion bắt đầu triển khai các hạng mục theo lộ trình và chi tiết trong kế hoạch đã đề ra. ‘ Gửi báo cáo và họp định kỳ theo thoả thuận, cập nhật và đưa ra giải pháp kịp thời với các tình huống biến động của thị trường ‘ Liên tục hoạt động này cho đến hết thời hạn
kế hoạch
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Sự kiện “Dự đoán dòng tiền chuẩn xác 2021-2023 và kỹ thuật scalping thời kỳ uptrend”
Sự kiện livestream “Tương lai định chế tài chính và dòng chảy tiền tệ 2021-2025”
Sự kiện khai trương D.lion
LIÊN HỆ VỚI D.LION NGAY!
D.lion sẽ sớm liên hệ lại với bạn!
CÁC ĐỐI TÁC CỦA D.LION
CÁC ĐỐI TÁC CỦA D.LION
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỐI TÁC CUNG ỨNG
ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG
NHÀ TÀI TRỢ
ĐỐI TÁC
CHIẾN LƯỢC
ĐỐI TÁC
CUNG ỨNG
ĐỐI TÁC
TRUYỀN THÔNG
NHÀ
TÀI TRỢ
TUYỂN DỤNG
VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN D.LION?
Giá trị mà chúng tôi tạo ra
Ở D.lion, song song với việc cùng nhau phát triển thương hiệu, chúng tôi còn hướng đến việc phát triển giá trị của cá nhân. Khi là một thành viên của D.lion, bạn không những được cùng làm việc, cùng chơi, cùng học hỏi thêm kiến thức đa ngành, mà chúng ta còn cùng nhau phát triển bản thân theo hướng toàn diện nhất, bên trong và cả bên ngoài công việc.
Lợi ích và quyền lợi
Khi là nhân viên tại D.lion, ngoài lương cơ bản hàng tháng, bạn còn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm. Thưởng hàng tháng khi hoàn thành tốt công việc.
Không gian làm việc thoải mái, khang trang.
Được nhận các ưu đãi về dịch vụ trong hệ sinh thái của D.lion.
Được tham gia training hàng tuần các kiến thức đa ngành, ngoại ngữ, kỹ năng mềm
Team-building hoặc các buổi du lịch theo quý, năm.
TUYỂN DỤNG
VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN D.LION?
Giá trị mà chúng tôi tạo ra
Ở D.lion, song song với việc cùng nhau phát triển thương hiệu, chúng tôi còn hướng đến việc phát triển giá trị của cá nhân. Khi là một thành viên của D.lion, bạn không những được cùng làm việc, cùng chơi, cùng học hỏi thêm kiến thức đa ngành, mà chúng ta còn cùng nhau phát triển bản thân theo hướng toàn diện nhất, bên trong và cả bên ngoài
công việc.
Lợi ích và quyền lợi
Khi là nhân viên tại D.lion, ngoài lương cơ bản hàng tháng, bạn còn được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm. Thưởng hàng tháng khi hoàn thành tốt công việc.
Không gian làm việc thoải mái, khang trang.
Được nhận các ưu đãi về dịch vụ trong hệ sinh thái của D.lion.
Được tham gia training hàng tuần các kiến thức đa ngành, ngoại ngữ, kỹ năng mềm
Team-building hoặc các buổi du lịch theo quý, năm.