CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP
... Dandelion - Bồ Công Anh – loài hoa có cơ chế trưởng thành mạnh mẽ với điều kiện sống dễ dàng và sự sinh sôi tự do theo làn gió...
Dandelion – D.lion Media & Solutions, được thành lập từ những đặc tính của loài Bồ Công Anh, với 360 nhuỵ hoa tượng trưng cho 360 độ thông tin và dịch vụ tư vấn giải pháp toàn diện về Truyền thông – Marketing – Phát triển thị trường... cho khách hàng cá nhân, tổ chức, thương hiệu ở mọi lĩnh vực... 6 cánh hoa bay đại diện cho 6 sứ mệnh cốt lõi mà D.lion sẽ giúp cho các giá trị và kết quả kinh doanh của đối tác được phát triển mạnh mẽ như Bồ Công Anh!
TẦM NHÌN
 • D.lion hướng tới vị trí chuẩn mực trong vai trò là đối tác cố vấn chiến lược và giải pháp 360 độ về Marketing – Truyền thông – Phát triển thị trường... cho các cá nhân, thương hiệu và doanh nghiệp... đặc biệt trong ngành tài chính
 • D.lion sở hữu và phát triển hệ sinh thái kênh truyền thông cung cấp các thông tin trung lập phản ánh chân thực bức tranh thị trường cho các bên đối tác
 • Chiến lược cốt lõi 8 hướng gồm: sức khỏe - Phát triển bản thân - Mối quan hệ - Tài chính - Sự nghiệp - Giải trí - Chia sẻ - Tâm linh... được D.lion phát triển mạnh mẽ như loài Bồ Công Anh, mỗi hướng sẽ được hình thành theo từng nhánh phù hợp với xu thế thị trường
SỨ MỆNH
 • Tận tâm cung cấp dịch vụ
 • Chuyên nghiệp thực hiện nghiệp vụ
 • Nhạy bén truyền tải thông tin
 • Chuẩn mực xây dựng thang đo đánh giá
 • Chất lượng trong sản xuất chương trình
 • Tận lực trong việc lan tỏa giá trị, phát triển sức mạnh cộng đồng!
TẦM NHÌN
 • D.lion hướng tới vị trí chuẩn mực trong vai trò là đối tác cố vấn chiến lược và giải pháp 360 độ về Marketing – Truyền thông – Phát triển thị trường... cho các cá nhân, thương hiệu và doanh nghiệp... đặc biệt trong ngành tài chính
 • D.lion sở hữu và phát triển hệ sinh thái kênh truyền thông cung cấp các thông tin trung lập phản ánh chân thực bức tranh thị trường cho các bên đối tác
 • Chiến lược cốt lõi 8 hướng gồm: sức khỏe - Phát triển bản thân - Mối quan hệ - Tài chính - Sự nghiệp - Giải trí - Chia sẻ - Tâm linh... được D.lion phát triển mạnh mẽ như loài Bồ Công Anh, mỗi hướng sẽ được hình thành theo từng nhánh phù hợp với xu thế thị trường
SỨ MỆNH
 • Tận tâm cung cấp dịch vụ
 • Chuyên nghiệp thực hiện nghiệp vụ
 • Nhạy bén truyền tải thông tin
 • Chuẩn mực xây dựng thang đo đánh giá
 • Chất lượng trong sản xuất chương trình
 • Tận lực trong việc lan tỏa giá trị, phát triển sức mạnh cộng đồng!
THÔNG TIN LÃNH ĐẠO
B.O.D
B.O.D
CHAIRMAN, FOUNDER
Trịnh Ngọc Đức
CEO, CO-FOUNDER
Jennie Hoàng Phương
CO-FOUNDER, CIO/CGO
William Do
CO-FOUNDER, STRATEGIC ADVISOR AND CHIEF HUMAN RESOURCE OFFICER
Luzz Nguyễn
PROJECT LEADER
PROJECT LEADER
Đăng Chính
Hoàng Long
Bảo Anh
Kym Đan
COMMUNITY MANAGER & CONTENT
COMMUNITY MANAGER & CONTENT
An Long
Hà Thanh
Quỳnh Anh
GRAPHICS DESIGNERS
GRAPHICS DESIGNERS
Trọng Nhân
Hoàng Huy
Quốc Thịnh
VIDEO EDITOR
VIDEO EDITOR
Bảo Huynh
DIGITAL
ARTISTS
Ngọc Hân
Khánh Quỳnh
MARKETING STRATEGY